Ingangsdatum: 1 Juni 2022

Privacyverklaring

Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG).

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat BEEQUIP allemaal doet met informatie die we over u te weten komen.

De informatie in deze privacyverklaring heeft betrekking op onze Klanten, Leveranciers, Websitebezoekers, Toekomstige klanten, Sollicitant en Brokers.

Deze privacyverklaring is van toepassing op BEEQUIP, bestaande uit de volgende entiteiten: BEEQUIP B.V.

Als u nog vragen hebt of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met BEEQUIP. De contactgegevens vindt u onderaan deze privacyverklaring.

Inhoudsopgave

Processen

Onderstaand vindt u de processen die plaatsvinden binnen onze organisatie. Per proces wordt er een korte omschrijving van het doeleinde gegeven met daarbij de persoonsgegevens die in het proces worden verwerkt. Ook ziet u welke derde partijen uw persoonsgegevens (mogelijk) ook verwerken.

Kredietwaardigheid (PSD2)

Doel: Kredietwaardigheidsanalyse van klant aan de hand van banktransacties en/of jaarrekening

Welke gegevens verwerken wij? Op welke grondslag verwerken wij deze gegevens? Hoelang bewaren wij deze gegevens? Betrokken partijen
Betalingsgegevens (Historische transacties/saldi) Toestemming 7 jaren
Na uitvoeren analyse
AWS, Invers B.V.
Kredietrisico (Opinie) Toestemming 7 jaren
Na uitvoeren analyse
AWS
Zakelijke klantgegevens (Bedrijfsnaam) Toestemming 7 jaren
Na uitvoeren analyse
AWS
Zakelijke klantgegevens (KvK-nummer) Toestemming 7 jaren
Na aflopen van de lease start het bewaartermijn.
AWS

Calculator website

Doel: Klanten kunnen een lease prijs berekenen

Welke gegevens verwerken wij? Op welke grondslag verwerken wij deze gegevens? Hoelang bewaren wij deze gegevens? Betrokken partijen
Zakelijke klantgegevens (KvK-nummer, Bedrijfsnaam) Uitvoeren overeenkomst 3 jaren
Wanneer een aanvraag is gelukt of gestopt
AWS
Contact (Emailadres) Uitvoeren overeenkomst 3 jaren
Wanneer een aanvraag is gelukt of gestopt
AWS

Sollicitatie

Doel: Het aannemen van nieuwe medewerkers

Welke gegevens verwerken wij? Op welke grondslag verwerken wij deze gegevens? Hoelang bewaren wij deze gegevens? Betrokken partijen
NAW (Volledige naam) Gerechtvaardigd belang 5 maanden 27 dagen
Zodra sollicitatie ontvangen
Recruitee Recruitment Software, Thomas International
NAW (Volledig adres) Gerechtvaardigd belang 5 maanden 27 dagen
Zodra sollicitatie ontvangen
Recruitee Recruitment Software
Contact (Emailadres, Telefoonnummer - mobiel) Gerechtvaardigd belang 5 maanden 27 dagen
Zodra sollicitatie ontvangen
Recruitee Recruitment Software, Thomas International
Leeftijd Gerechtvaardigd belang 5 maanden 27 dagen
Zodra sollicitatie ontvangen
Recruitee Recruitment Software, Thomas International

Verwerking lease aanvraag

Doel: Verwerken van de lease aanvraag na HARD-KYC.

Welke gegevens verwerken wij? Op welke grondslag verwerken wij deze gegevens? Hoelang bewaren wij deze gegevens? Betrokken partijen
Zakelijke klantgegevens (KvK-nummer) Wettelijke verplichting 7 jaren
Na aflopen overeenkomst
AWS
Zakelijke klantgegevens (Bedrijfsnaam, BTW-nummer, UBO (ja/nee), KvK-nummer) Wettelijke verplichting 7 jaren
Na aflopen van de lease start het bewaartermijn.
AWS
NAW (Volledig adres) Wettelijke verplichting 7 jaren
Na aflopen overeenkomst
AWS
NAW (Volledige naam, Volledig adres) Wettelijke verplichting 7 jaren
Na aflopen van de lease start het bewaartermijn.
AWS
Contact Wettelijke verplichting 7 jaren
Na aflopen van de lease start het bewaartermijn.
AWS

Nieuwsbrieven (v2)

Doel: Klanttevredenheid optimaliseren

Welke gegevens verwerken wij? Op welke grondslag verwerken wij deze gegevens? Hoelang bewaren wij deze gegevens? Betrokken partijen
Contact (Emailadres) Algemeen belang
Wanneer een klant zich afmeld van de nieuwsbrief
Campaign monitor, Salesforce
Zakelijke klantgegevens (Bedrijfsnaam) Algemeen belang
Wanneer een klant zich afmeld van de nieuwsbrief
Campaign monitor, Salesforce
Zakelijke klantgegevens (Bedrijfsnaam) Toestemming
Wanneer een klant zich afmeld van de nieuwsbrief
Campaign monitor, Salesforce
NAW (Volledige naam) Toestemming
Wanneer een klant zich afmeld van de nieuwsbrief
Campaign monitor, Salesforce

Social Media (v2)

Doel: Commerciële overwegingen, branding, informatief

Welke gegevens verwerken wij? Op welke grondslag verwerken wij deze gegevens? Hoelang bewaren wij deze gegevens? Betrokken partijen
NAW (Voornaam) Toestemming
Wanneer de klant die op de foto of bericht staat vraagt om een bericht te verwijderen.
Facebook (Instagram), BEEQUIP Website
NAW (Voornaam) Toestemming
Wanneer de leverancier die op de foto of bericht staat vraagt om een bericht te verwijderen.
Facebook (Instagram), BEEQUIP Website
Zakelijke klantgegevens (Bedrijfsnaam) Toestemming
Wanneer de klant die op de foto of bericht staat vraagt om een bericht te verwijderen.
Facebook (Instagram), BEEQUIP Website
Zakelijke klantgegevens (Bedrijfsnaam) Toestemming
Wanneer de leverancier die op de foto of bericht staat vraagt om een bericht te verwijderen.
Facebook (Instagram), BEEQUIP Website

Wwft: klantacceptatie (v2)

Doel: Het toetsen van nieuwe klanten op klantintegriteit

Welke gegevens verwerken wij? Op welke grondslag verwerken wij deze gegevens? Hoelang bewaren wij deze gegevens? Betrokken partijen
Zakelijke klantgegevens (Bedrijfsnaam, BTW-nummer, Functie(s), KvK-nummer, UBO (ja/nee)) Wettelijke verplichting 5 jaren
Na beeindiging van de zakelijke relatie
FRISS international B.V.
Kredietrisico (BKR-registratie) Gerechtvaardigd belang 5 jaren
Na beeindiging zakelijke relatie
FRISS international B.V.
Uiterlijke kenmerken Wettelijke verplichting 5 jaren
Na beeindiging zakelijke relatie
AWS
Kredietrisico (Historische procedures) Gerechtvaardigd belang 5 jaren
Na beeindiging van de zakelijke relatie
FRISS international B.V.
ID (Kopie ID - muv BSN ) Wettelijke verplichting 5 jaren
Na beëindiging zakelijke relatie.
AWS
Gespreksverslagen Wettelijke verplichting 5 jaren
Na beeindiging van de zakelijke relatie
AWS
NAW (Volledig adres, Volledige naam) Wettelijke verplichting 5 jaren
Na beeindiging van de zakelijke relatie
FRISS international B.V.

Lease aanvraag

Doel: Aanvragen van een lease om tot een overeenkomst te komen met de klant

Welke gegevens verwerken wij? Op welke grondslag verwerken wij deze gegevens? Hoelang bewaren wij deze gegevens? Betrokken partijen
Zakelijke klantgegevens (Bedrijfsnaam, BTW-nummer, KvK-nummer) Uitvoeren overeenkomst 3 jaren
Laatste contact moment
AWS, Salesforce
Contact Uitvoeren overeenkomst 3 jaren
Laatste contact moment
AWS, Salesforce
Gespreksverslagen Uitvoeren overeenkomst 3 jaren
Na laatst contact moment
Salesforce
NAW (Volledig adres, Volledige naam) Uitvoeren overeenkomst 3 jaren
Laatste contact moment
AWS, Salesforce

Debiteurenbeheer

Doel: Het laten betalen van leasetermijnen door debiteuren

Welke gegevens verwerken wij? Op welke grondslag verwerken wij deze gegevens? Hoelang bewaren wij deze gegevens? Betrokken partijen
Zakelijke klantgegevens (Bedrijfsnaam) Uitvoeren overeenkomst 7 jaren
Na aflopen overeenkomst
S4Dunning B.V.
Betalingsgegevens (Betalingsachterstand) Uitvoeren overeenkomst 7 jaren
Na aflopen van de overeenkomst.
S4Dunning B.V., Microsoft Ireland Operations Limited
Zakelijke klantgegevens (Debiteurenprofiel, Debiteurnummer, KvK-nummer) Uitvoeren overeenkomst 7 jaren
Na aflopen van de overeenkomst.
S4Dunning B.V.
Kredietrisico (ECL, Exposure, LGD, Openstaand saldo, PD Rating) Uitvoeren overeenkomst 7 jaren
Na aflopen van de overeenkomst.
S4Dunning B.V.
Contact Uitvoeren overeenkomst 7 jaren
Na aflopen van de overeenkomst.
S4Dunning B.V.
Gespreksverslagen Uitvoeren overeenkomst 7 jaren
Na aflopen van de overeenkomst.
S4Dunning B.V., Microsoft Ireland Operations Limited, Salesforce
Betalingsgegevens (Stornocode) Gerechtvaardigd belang 7 jaren
Na aflopen van de overeenkomst.
S4Dunning B.V.
NAW (Volledig adres, Volledige naam) Uitvoeren overeenkomst 7 jaren
Na aflopen van de overeenkomst.
S4Dunning B.V.

Ontvangers

Bovenstaand hebben wij per proces benoemd welke derde partijen mogelijk betrokken zijn bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Hieronder vindt u een totaaloverzicht van deze partijen, met daarbij hun rol en contactgegevens. Op deze wijze zorgen wij dat u te allen tijde weet waar uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Sommige derde partijen kunnen uw persoonsgegevens buiten de EU verwerken. Wij zorgen er dan altijd voor dat hiervoor de juiste (contractuele) maatregelen zijn getroffen, zoals de AVG voorschrijft. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat wij zogenaamde “passende waarborgen“ treffen. Welke dat per ontvanger zijn, leest u hieronder.

Ontvanger Toelichting Gegevens ontvanger
S4Dunning B.V. Credit management software
,

Salesforce CRM
,

Microsoft Ireland Operations Limited Office365
FRISS international B.V. KYC checks
AWS Cloud-opslag
Invers B.V. Ophalen en doorsturen van banktransacties
Recruitee Recruitment Software recruitment software
,

Thomas International Assessment
,

Campaign monitor Opzetten en tracken van marketing acties
Facebook (Instagram) Sociale media en marketing
BEEQUIP Website Informatie delen met derden

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze organisatie wijzigt of onze processen wijzigen, kan dit gevolgen hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zullen daarover altijd transparant met u communiceren. Indien nodig passen wij deze privacyverklaring aan. Bovenaan kunt u zien wat de ingangsdatum van deze privacyverklaring is.

Uw rechten

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, dan heeft u bepaalde rechten. Deze kunt u uitoefenen door een verzoek in te dienen en daarbij aan te geven welk recht (of welke rechten) u wilt uitoefenen. Hiervoor kunt u de contactgegevens gebruiken die u onderaan deze privacyverklaring vindt.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Bovenstaande rechten zijn afhankelijk van de juridische grondslag, waarop wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren. Voor meer informatie over uw rechten verwijzen wij naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tevens is het mogelijk dat wij onder bepaalde omstandigheden juridisch gezien geen opvolging kunnen geven aan uw verzoek. Bijvoorbeeld wanneer ons dit door de wet of een daartoe bevoegde instantie is verboden. Indien mogelijk informeren wij u hierover als u uw verzoek indient.

Wij zullen in principe binnen 1 maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig te hoogte stellen.

U heeft de volgende rechten:

Recht op inzage

Wilt u weten welke persoonsgegevens BEEQUIP van u verwerkt? Dan kunt u een inzageverzoek doen. Waarschijnlijk verwerken wij meerdere categorieën van persoonsgegevens van u en/of voor meerdere doeleinden. Mogelijk wenst u inzage in slechts een gedeelte van deze verwerkingen. Geef daarom bij uw verzoek aan waarin u precies inzage wilt hebben.

Recht op rectificatie

Blijkt dat uw persoonsgegevens bij BEEQUIP onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aanvullen. U kunt om rectificatie vragen als uw persoonsgegevens niet kloppen, niet compleet zijn, niet ter zake doen voor het doeleinde waarvoor ze zijn verzameld of als wij uw gegevens gebruiken op een wijze die volgens u in strijd is met de wet.

Recht op vergetelheid

U kunt, in een aantal gevallen, aan BEEQUIP vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Echter, wij vinden het belangrijk u te melden dat wij wellicht niet al uw gegevens kunnen of mogen wissen. Wij zullen u daar dan wel altijd over informeren.

Recht op dataportabiliteit

U kunt een beroep doen op het recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van persoonsgegevens) als BEEQUIP uw gegevens verwerkt omdat u daarvoor toestemming heeft gegeven. Of om een overeenkomst met u uit te voeren. Let op: dit geldt alleen voor gegevens die BEEQUIP digitaal verwerkt, dus niet voor papieren bestanden.

Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde situaties mag een organisatie uw persoonsgegevens niet meer gebruiken. Maar kan de organisatie de gegevens ook (nog) niet wissen. De organisatie moet dan tijdelijk stoppen met het gebruik van uw gegevens. Dit heet het recht op beperking van de verwerking. U kunt BEEQUIP vragen om het verwerken van uw gegevens te beperken.

Recht van bezwaar

U heeft in twee situaties het recht aan BEEQUIP te vragen uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Dit heet het recht van bezwaar. Ten eerste als wij uw gegevens gebruiken voor direct marketing. Ten tweede kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens vanwege uw specifieke situatie.

Recht van intrekken van toestemming

Verwerkt BEEQUIP uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming? Dan kunt u uw toestemming op ieder moment intrekken. Vanaf dat moment verwerken wij uw persoonsgegevens niet meer. Tenzij er (ook) een andere grondslag is om uw gegevens te verwerken.

Technische en organisatorische maatregelen

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

Technische maatregelen:

Organisatorische maatregelen:

Klacht indienen

Als u een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u een e-mail sturen naar info@beequip.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met u.
Daarnaast heeft u te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

BEEQUIP